TCVT-certificaat

TCVT-certificaat

Wanneer je medewerkers willen gaan werken als machinist dienen zij conform de huidige wettelijke regels in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidcertificaat van TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport).

De TCVT examens worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling. Hierbij sta je onder toezicht van een door het ministerie SWZ aangewezen certificatie-instelling. De certificatie-instelling toetst vervolgens de examenresultaten. Hij zal na goedkeuring het certificaat en praktijkboekje uitreiken. 

De certificerende instelling (CI) verzorgt de registratie van de certificaathouders bij TCVT


Vakbekwaamheidscentrum VTC Barneveld © 2020